Bệnh viện Phục hồi chức năng cùng toàn Ngành y tế Thái Nguyên hưởng ứng thực hiện "Trồng mới 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025" của Thủ tướng Chính Phủ.

Chỉnh sửa lần cuối :18/03/2021

        Ngày 13/03/2020 theo chương trình thực hiện 'Trồng mới 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025' của Thủ tướng Chính Phủ, Sở Y tế Thái Nguyên phối hợp với Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên tổ chức hưởng ứng  trồng cây xanh trong khuôn viên Trường Đại học Nông lâm.

                 

        Đ/c Nguyễn Viết Dũng – Giám đốc Bệnh viện và đ/c Vũ Thị Huế - Phó giám đốc – chủ tịch công đoàn bệnh viện đại diện cho Bệnh viện Phục hồi chức năng đã tích cực cùng toàn Ngành y tế Thái Nguyên hưởng ứng chương trình.

       

        Bên cạnh đó, để tạo thuận lợi cho việc xác định địa điểm trồng, theo dõi việc quản lý và chăm sóc cây xanh sau khi trồng, Sở Y tế đã triển khai xây dựng Hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu bản đồ cây xanh (Tree Map) trên điện thoại thông minh với các thông tin: Loài cây, địa điểm, thời điểm trồng, quy trình trồng, đặc tính sinh trưởng, phát triển, quy trình chăm sóc, quản lý theo điều kiện từng địa phương.

        Ứng dụng này sẽ giúp các cơ quan quản lý Nhà nước đánh giá hiện trạng phân bố cây xanh; xác định các khu vực, địa điểm trồng cây cụ thể; cập nhật kết quả trồng mới; giám sát quá trình sinh trưởng, phát triển; kết nối các địa chỉ cung cấp nguồn cây, quỹ đất trồng cây. Đồng thời, xác định được các khu vực xung yếu cần phục hồi hệ sinh thái, yêu cầu phòng hộ, ngăn chặn xâm nhập mặn, chống sa mạc hóa; quy hoạch hạ tầng cây xanh và chỉ tiêu hạ tầng xanh của địa phương.

 

Phòng Tổ chức – Hành chính