Đại hội điểm - Chi bộ Hệ Nội nhiệm kỳ 2020 - 2022 Đảng bộ bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Thái Nguyên

Chỉnh sửa lần cuối :25/03/2020

       Được sự nhất trí của Đảng ủy bệnh viện, vào lúc 13h30 ngày 05 tháng 02 năm 2020, Đại hội điểm - chi bộ Hệ Nội lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2022 được tiến hành trọng thể với tinh thần đoàn kết, dân chủ, trí tuệ, trách nhiệm và quyết tâm xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh.

        Đại hội vinh dự được đón tiếp đồng chí Đỗ Trọng Vũ - Bí thư  Đảng ủy, Giám đốc bệnh viện đến dự và chỉ đạo Đại hội, cùng các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, các đại biểu đại diện cho các chi bộ thuộc Đảng bộ bệnh viện tham dự.

          615f089d31ffcaa193ee.jpg

                                            Các đồng chí Đại biểu tặng hoa chúc mừng Đại hội

         Đại hội đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến và thông qua báo cáo chính trị của chi bộ, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020 và phương hướng, mục tiêu nhiệm kỳ 2020 - 2022, báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ 2017 -2020. Các báo cáo đã nêu rõ những kết quả đạt được, những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, trên cơ sở đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện của chi bộ trong nhiệm kỳ 2020 - 2022.

         Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Đỗ Trọng Vũ đã ghi nhận những thành tích chi bộ Hệ Nội đã đạt được trong nhiệm kỳ 2017 - 2020 đồng thời đề nghị trong nhiệm kỳ 2020 – 2022, chi bộ Hệ Nội tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm, có giải pháp khắc phục những hạn chế, tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ; trong đó đặc biệt chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên và quần chúng. Mỗi đảng viên phải thực sự gương mẫu chấp hành nghiêm nội quy, quy chế của cơ quan, chi bộ; luôn cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, giữ gìn phẩm chất đạo đức của người làm công tác y tế như lời Bác căn dặn “Lương y phải như từ mẫu”, tăng cường và phát huy đoàn kết nội bộ…. Thay mặt Đoàn chủ tịch Đại hội, đồng chí Vũ Thị Huế  đã phát biểu lĩnh hội và xin hứa sẽ tiếp tục triển khai thực hiện tốt các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Đỗ Trọng Vũ trong nhiệm kỳ 2020 - 2022.

         Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm Đại hội đã tiến hành bầu Bí thư, Phó Bí thư chi bộ Hệ Nội nhiệm kỳ 2020 -2022. Đồng chí Vũ Thị Huế được bầu giữ chức vụ Bí thư, đồng chí Đặng Kim Huệ được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư.

                     fb1ee7a0c6ce3d9064df.jpg

                                                    Đảng viên chi bộ tham gia bầu cử 

                                      b788d025f14b0a15535a.jpg

                                  Đồng chí Bí thư, Phó bí thư Chi bộ Hệ Nội ra mắt Đại hội

         Đại hội chi bộ Hệ Nội lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2022 đã thành công tốt đẹp. Đại hội kêu gọi toàn thể Đảng viên, cán bộ, viên chức phát huy những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, tiếp tục đổi mới phương thức và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ, xây dựng chi bộ trong sạch, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Chi bộ Hệ Nội đã đề ra, góp phần cùng toàn đơn vị thực thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ bệnh viện nhiệm kỳ 2020 - 2025.