Chức năng nhiệm vụ

Chỉnh sửa lần cuối :29/10/2016

1. Chức năng -  Nhiệm vụ 

- Bệnh viện Phục hồi chức năng là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có chức năng khám bệnh, chữa bệnh phục hồi chức năng và tổ chức an dưỡng cho người bệnh và đối tượng khác có nhu cầu;

- Bệnh viện Phục hồi chức năng là bệnh viện chuyên khoa tuyến tỉnh trực thuộc Sở y tế, có con dấu riêng và tài khoản riêng.

- Khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng theo các hình thức nội trú, ngoại trú, phục hồi chức năng ban ngày và tổ chức an dưỡng

2. Thành tích nổi bật

- Thành tích 1;

-  Thành tích 2;

- Thành tích 3.