Tập huấn an toàn tiêm chủng và tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho cán bộ chuyên môn Y- Dượctại Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Thái Nguyên.

Chỉnh sửa lần cuối :02/07/2021

       Để kịp thời đáp ứng yêu cầu triển khai kế hoạch tiêm vắc xin phòng COVID-19 diện rộng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, ngày 01 tháng 7 năm 2021 Phòng Kế hoạch tổng hợp- chỉ đạo tuyến phối hợp với phòng Điều dưỡng triển khai thực hiện Kế hoạch số 231/KH-BV ngày 29/6/2021 của Bệnh viện Tập huấn an toàn tiêm chủng và tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho cán bộ chuyên môn Y- Dượctại Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Thái Nguyên.

      Theo đó, tất cả các cán bộ y tế tham gia tập huấn được phổ biến các văn bản hướng dẫn trong thực hiện tiêm chủng: Nghị định số 104/2016/NĐ-CP quy định về hoạt động tiêm chủng; Thông tư số 34/2018/TT-BYT quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 104/2016/NĐ-CP quy định về hoạt động tiêm chủng; Thông tư số 38/2017/TT-BYT ban hành danh mục truyền nhiễm, phạm vi và đối tượng phải sử dụng vắc xin sinh phẩm y tế  bắt buộc và các văn bản, quy định có liên quan; Quyết định 2470/2019/QĐ- BYT về việc hướng dẫn khám sàng lọc trước tiêm chủng; Quyết định số 2995/QĐ-BYT ngày 18/6/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19; Kỹ năng thực hành tiêm chủng an toàn.; Cách thức tổ chức tiêm chủng: quản lý đối tượng, bố trí sắp xếp địa điểm tiêm chủng, khám sàng lọc và tư vấn tiêm chủng, theo dõi sau tiêm chủng; Yêu cầu bảo quản, sử dụng vắc xin trong dây chuyền lạnh.; Công tác quản lý đối tượng và thống kê báo cáo theo quy định.; Kỹ thuật cấp cứu phản vệ  theo Thông tư số 51/2017/TT-BYT của Bộ Y tế....

        

      Các cán bộ y tế tham gia tập huấn năm được phân loại vắc xin, đối tượng và lịch tiêm chủng các vắc xin trong Chương trình tiêm chủng mở rộng; hướng dẫn bảo quản vắc xin; hướng dẫn ghi ghép, báo cáo quản lý vắc xin, vật tư; an toàn tiêm chủng, phòng tránh sai sót trong thực hành tiêm chủng; hướng dẫn tổ chức buổi tiêm chủng; hướng dẫn giám sát phản ứng sau tiêm chủng; hướng dẫn xử trí phản ứng sau tiêm chủng; hướng dẫn khám sàng lọc; và giám sát phản ứng sau tiêm; Hướng dẫn xử trí phản vệ sau tiêm chủng phòng vaccine COVID-19; Hướng dẫn xử trí huyết khối, giảm tiểu cầu sau tiêm phòng vaccine COVID-19, quản lý số liệu tiêm chủng; sử dụng hệ thống thông tin tiêm chủng Quốc gia, phòng tránh sai sót trong tiêm chủng,định mức sử dụng vật tư tiêu hao, xử lý rác thải… Lớp tập huấn này là cơ hội để các bác sĩ, cán bộ nhân viên Y-Dược được bồi dưỡng về kiến thứcnhằm đảm bảo công tác an toàn tiêm chủng./.

                            Thông tin do Phòng kế hoạch tổng hơp, Phòng Điều dưỡng.