Chi hội điều dưỡng

Chỉnh sửa lần cuối :01/11/2016

Thành lập ngày 22/5/1998 do Bà Nguyễn Thị Thi làm Chi hội trưởng đầu tiên. Là Hội nghề nghiệp của Bệnh viện Phục hồi chức năng, hội viên của chi hội là những đồng chí Điều dưỡng viên, Kỹ thuật viên công tác trong Bệnh viện. Hội Điều dưỡng là một tổ chức xã hội nghề nghiệp. Hội có nhiệm vụ đoàn kết toàn thể y tá điều dưỡng, kỹ thuật viên y học (tự nguyện) trong tổ chức Hội, cùng đùm bọc giúp đỡ lẫn nhau để phục vụ người bệnh ngày càng có chất lượng cao, thi đua rèn luyện, học tập ngày một tiến bộ. Cùng chung lòng, chung sức xây dựng, ngành, nghề điều dưỡng và người điều dưỡng không ngừng phát triển ngang tầm nhiệm vụ mới. Năm 2005 được tỉnh Hội điều dưỡng tặng giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng và phát triển hội Điều dưỡng; được Trung ương Hội điều dưỡng Việt Nam tặng bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng và phát triển hội Điều dưỡng Việt Nam giai đoạn 1990 - 2005.

Chi hội trưởng Nguyễn Thị An Huyền

Tập thể Ban chấp hành chi hội

Chi hội trưởng qua các thời kỳ

+ Năm 1998 - 2000, Bà Nguyễn Thị Thi - Chi hội trưởng

+ Năm 2000 - 2002, Bà Hoàng Thị Phương - Chi hội Trưởng

+ Năm 2002 - 2014, Bà Phạm Thị Tuyến - Chi hội Trưởng  

+ Năm 2015 đến nay, Bà Nguyễn Thị An Huyền - Chi hội Trưởng