Khoa Vật lý trị liệu - Y học cổ truyền (VLTL-YHCT)

Chỉnh sửa lần cuối :30/11/2020

Thành lập ngày 15 tháng 09 năm 2016; tiền thân từ khoa Đông y sau đó đổi tên thành khoa VLTL rồi đến khoa VLTL - PHCN nay là khoa VLTL – YHCT; là khoa lâm sàng, chịu trách nhiệm khám bệnh, chỉ định các kỹ thuật Phục hồi chức năng và thực hiện các kỹ thuật vật lý trị liệu- Phục hồi chức năng trong điều trị cho tất cả các bệnh nhân; Tham gia công tác chỉ đạo tuyến và chỉ đạo về mặt kỹ thuật hoạt động phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng.; tư vấn cho người bệnh và gia đình người bệnh về PHCN, tâm lý, giáo dục, hướng nghiệp; là đơn vị thực hành và tham gia hướng dẫn thực hành cho học sinh, sinh viên về chuyên khoa Phục hồi chức năng. Tập thể khoa liên tục đạt danh hiệu tập thể Lao động tiên tiến, được Bộ Y tế tặng Bằng khen năm 2006.


Trưởng Khoa - BS CK II Vũ Thị Huế


Tập thể Khoa Vật lý trị liệu - Y học cổ truyền

 

Các đồng chí trưởng khoa qua các thời kỳ

 

- Từ năm 1991 - 1993 Bs Hà Thủy Tạ - Trưởng khoa  

- Từ năm 1993 - 1995 Bs Nguyễn Thị Thái - Trưởng khoa Đông y, sau đó đổi tên thành khoa VLTL.

- Từ năm 1995 - 2004 Bs Vi Thị Hiền - Trưởng khoa VLTL - PHCN.

- Từ năm 2005 - 2010 Bs Trần Thị Vui - Trưởng khoa.

- Từ tháng 01/2010 Bs Trần Thị Vui - Phó Giám đốc BV kiêm trưởng khoa VLTL - PHCN.

- Từ tháng 01/2014 - 12/2015 Bs Đặng Thị Minh Thu - Phó khoa phụ trách khoa .

Từ tháng 01/2016 đến nay Bs Vũ Thị Huế - Phụ trách khoa.