Khoa khám bệnh - cận lâm sàng

Chỉnh sửa lần cuối :30/11/2020

Thực hiện nhiệm vụ tiếp đón người bệnh, khám, điều trị chăm sóc người bệnh ngoại trú, chọn lọc bệnh nhân điều trị nội trú, hướng dẫn chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người bệnh; tuyên truyền phòng chống các bệnh nhiệt đới và các bệnh truyền nhiễm cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân; tham gia phòng chống thiên tai, thảm họa và thực hiện các nhiệm vụ theo sự điều động, phân công của Ban giám đốc. Hàng năm, liên tục đạt danh hiệu tập thể Lao động tiên tiến.


Trưởng Khoa - Thạc sỹ, bác sỹ Nguyễn Thị Nga


Tập thể khoa Khám bệnh - Cận lâm sàng

 

Các đồng chí trưởng khoa qua các thời kỳ

Từ năm 1992-1997, BS Nguyễn Thị Hạ-Trưởng khoa, trưởng phòng kế hoạch tổng hợp. 

Từ năm 1997 - 1999 BS Nông Thị Gia - Phụ trách khoa.

Từ năm 1999 - 2007 BS Phạm Hoài Anh - Trưởng khoa.

Từ năm 2007 đến nay BS Nguyễn Thị Nga - Trưởng khoa.