Phòng Kế hoạch tổng hợp - Chỉ đạo tuyến

Chỉnh sửa lần cuối :30/11/2020

Thành lập theo Quyết định số 1339/QĐ-UB ngày 04/6/1998 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc thành lập Bệnh viện Điều dưỡng & PHCN (trước đó là phòng Y vụ Bệnh viện); Với chức năng nhiệm vụ xây dựng kế hoạch tổng hợp và công tác chỉ đạo tuyến. Tổ chức theo dõi, đôn đốc đánh giá hiệu quả việc thực hiện các kế hoạch, công tác chỉ đạo tuyến, các hoạt động chuyên môn kỹ thuật; phối hợp giữa các khoa phòng và các cơ quan liên quan để nâng cao hiệu quả công tác khám chữa bệnh. Định kỳ sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả công tác chuyên môn của bệnh viện.


BS Lộc Thị Diệu Linh - Trưởng Phòng


Tập thể Phòng Kế hoạch tổng hợp - Chỉ đạo tuyến
 

Các đồng chí Trưởng phòng và phụ trách phòng qua các thời kỳ

- Từ 1998 - 2002:  Đồng chí Bùi Thị Hạ - Trưởng phòng

- Từ 2002 - 2007:  Đồng chí Nông Thị Gia - Phụ trách phòng 

- Từ năm 2007 đến tháng 9 năm 2010:  Đồng chí Phạm Thị Tuyến - Trưởng phòng Điều dưỡng được giao nhiệm vụ kiêm phụ trách phòng.

- Từ tháng 9 năm 2010 - đến nay Bs Diệp Thái Long - Trưởng phòng.

Thành tích nổi bật

Tập thể phòng liên tục đạt Lao động tiên tiến cấp cơ sở; trong các năm 2002, 2004, 2005 đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” được Sở Y tế Thái Nguyên tặng “Giấy khen”.