Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn

Chỉnh sửa lần cuối :01/11/2016

Thành lập ngày 15/09/2016 theo Quyết định số 595/ QĐ- SYT, ngày 15/9/2016 Về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Bệnh viện phục hồi chức năng thuộc Sở Y Thái Nguyên. Thực hiện nhiệm vụ quản lí việc thu gom, xử lí và vận chuyển rác thải trong toàn Bệnh viện; quản lí kho tư trang, quản lí nhà giặt, xử lý đồ vải trong toàn bệnh viện. Đảm bảo phục vụ tốt cho người bệnh trong thời gian nằm điều trị tại Bệnh viện; quản lí và thực hiện đúng quy định việc khử khuẩn, tiệt khuẩn dụng cụ, trang thiết bị. Đảm bảo tốt công tác vô khuẩn cho các khoa phòng phục vụ cho công tác điều trị; kết hợp cùng các khoa phòng xây dựng các quy trình chuyên môn thực hiện các kỹ thuật trong Bệnh viện. Xây dựng các bảng kiểm giám sát việc thực hiện các quy trình để công tác điều trị phục vụ người bệnh được tốt hơn


Phó trưởng khoa phụ trách - BS Trần Thị Phương Lan


Tập thể khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn