Khoa Dược - Trang thiết bị

Chỉnh sửa lần cuối :30/11/2020

Thực hiện nhiệm vụ quản lý công tác dược, cung ứng thuốc, vật tư y tế, hóa chất cho mọi hoạt động của Bệnh viện. Lập kế hoạch, cung ứng thuốc đảm bảo đủ số lượng, chất lượng cho nhu cầu điều trị và thử nghiệm lâm sàng. Quản lý, theo dõi việc nhập thuốc, cấp phát thuốc. Đầu mối tổ chức, triển khai hoạt động của Hội đồng thuốc và điều trị. Bảo quản thuốc theo đúng nguyên tắc “Thực hành tốt bảo quản thuốc”.Pha chế thuốc, hóa chất sát khuẩn sử dụng trong bệnh viện. Thực hiện công tác dược lâm sàng, thông tin, tư vấn về sử dụng thuốc. Quản lý, theo dõi việc thực hiện các quy định chuyên môn về dược. Nghiên cứu khoa học và đào tạo. Theo dõi, kiểm tra, đánh giá, giám sát việc sử dụng thuốc an toàn, hợp lý. Tham gia chỉ đạo tuyến. Tham gia hội chẩn khi được yêu cầu. Tham gia theo dõi, quản lý kinh phí sử dụng thuốc. Quản lý hoạt động của Nhà thuốc bệnh viện theo đúng quy định. Thực hiện nhiệm vụ cung ứng, theo dõi, quản lý, giám sát, kiểm tra, báo cáo về vật tư y tế tiêu hao (bông, băng, cồn, gạc) khí y tế.


Trưởng khoa - DS CKI Vũ Thị Kim oanh

Tập thể Khoa Dược - Trang thiết bị
 

Các đồng chí trưởng khoa qua các thời kỳ

- Từ năm 1990 - tháng 7/2014 DS CKI. Ma Đức Đoàn - Trưởng khoa

- Từ 01/7/2014 cho đến nay DS CKI. Nông Thị Len - Trưởng khoa