Công đoàn cơ sở bệnh viện

Chỉnh sửa lần cuối :01/11/2016

 

Cùng với sự ra đời và phát triển của Bệnh viện Phục hồi chức năng, Công đoàn cơ sở bệnh viện luôn đồng hành cùng với cấp ủy, Ban Giám đốc vượt qua khó khăn, gian khổ khi đất nước đang có chiến tranh cũng như trong công cuộc đổi mới đất nước, để chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ công nhân viên trong Bệnh viện, tạo động lực thúc đẩy đội ngũ cán bộ CNVC và đoàn viên công đoàn yêu ngành, yêu nghề, góp phần thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Ban chấp hành CĐ nhiệm kỳ 2013 - 2017

Mục tiêu trọng tâm và cũng là phương châm hoạt động của Công đoàn bệnh viện đó là: Từng bước xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh vì sự phát triển của Bệnh viện và của Ngành y tế, vì việc làm, đời sống và các lợi ích hợp pháp chính đáng của công nhân viên chức người lao động, chăm lo phát huy nhân tố con người bằng những việc làm thiết thực.

Để thực hiện mục tiêu đó, dưới sự lãnh đạo của Chi ủy và Công đoàn Ngành Y tế, hàng năm Công đoàn phát động các phong trào thi đua như: phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Phụ nữ giỏi việc nước- đảm việc nhà”, “Xanh- sạch- đẹp, an toàn vệ sinh lao động”, phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, xây dựng cơ quan văn hóa….thu hút đông đảo đoàn viên công đoàn tham gia.

Được sự quan tâm tạo điều kiện của cấp Ủy đảng, Ban Giám đốc, Công đoàn Ngành, Công đoàn Bệnh viện Phục hồi chức năng luôn làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng thông qua việc tổ chức các buổi Hội nghị học tập, quán triệt các Nghị quyết của Đảng, của Tổ chức Công đoàn. Ngoài ra còn tham mưu với Chi ủy đơn vị tổ chức các buổi nói chuyện thời sự trong nước, quốc tế, tuyên truyền về chủ quyền về biển đảo Việt Nam, về an toàn giao thông…Trong hoạt động tuyên truyền, tổ chức Công đoàn vận động CBVCLĐ luôn chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; dù trong hoàn cảnh còn nhiều khó khăn vẫn luôn yên tâm công tác, tin tưởng tuyệt đối vào sự nghiệp đổi mới của Đảng, tích cực lao động, hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành xuất sắc  nhiệm vụ. Với đặc điểm của đơn vị đó là lực lượng nữ chiếm trên 80%. Do vậy, công tác Nữ công luôn được Công đoàn coi trọng, như: tạo điều kiện cho chị em học tập nâng cao trình độ chuyên môn; tổ chức các hoạt động nhân dịp Quốc tế phụ nữ 8-3, Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10… qua đó động viên chị em vừa đảm bảo việc chuyên môn, việc nhà vừa có nhiều đóng góp cho các phong trào chung của đơn vị.

Nhằm thực hiện tốt quy chế dân chủ, phát huy năng lực, chí tuệ của đoàn viên công đoàn trong việc xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, hằng năm Công đoàn cơ sở và Thủ trưởng đơn vị  phối hợp tổ chức Hội nghị CBVC đảm bảo đúng nội dung, trình tự, thủ tục. Trước và trong hội nghị CBVCLĐ được công khai bàn luận tham gia ý kiến vào các bản dự thảo, các quy chế, đặc biệt là quy chế chi tiêu nội bộ theo Nghị định 43/2006/NĐ- CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ. Trong quá trình tổ chức thực hiện các quy chế CBVCLĐ được tham gia đề xuất, chỉnh sửa cho phù hợp thông qua Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm. Công đoàn còn quan tâm sâu sát, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các đoàn viên công đoàn, đồng thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong đời sống hàng ngày; thực hiện đúng, đủ các quy định về quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động như: môi trường làm việc an toàn, được trang bị đủ các trang thiết bị phòng hộ, được chăm sóc sức khỏe định kỳ và hưởng các chế độ theo quy định của luật lao động. Hàng năm Công đoàn phối hợp với Chính quyền tổ chức cho CBVCLĐ đi tham quan nghỉ mát theo quy chế chi tiêu nội bộ….

Nhờ thực hiện tốt vai trò của tổ chức Công đoàn, nên dù trong điều kiện nào, khó khăn gian khổ đến đâu, cán bộ công nhân viên chức lao động trong Bệnh viện vẫn luôn nhiệt tình trong công việc, hăng hái thi đua, lao động sáng tạo, tích cực trau dồi nghiệp vụ chuyên môn và tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học. Cán bộ, công nhân viên chức người lao động trong Bệnh viện đều cam kết thực hiện tốt 12 điều Y đức, qui tắc ứng xử, giao tiếp trong Ngành Y tế. Qua bình xét, hàng năm có từ 90% đoàn viên công đoàn trở lên đạt Lao động tiên tiến, trong đó trên 15% đạt Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Công tác nghiên cứu khoa học ngày càng được chú trọng. Từ năm 2011đến năm 2015, đã có 39 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở và 8 sáng kiến cải tiến kỹ thuật được Hội đồng khoa học Bệnh viện và Hội đồng khoa học Sở Y tế Thái Nguyên nghiệm thu và công nhận. Hàng năm Cơ quan đều đạt cơ quan văn hóa; Tổ chức Công đoàn đạt công đoàn cơ sở vững mạnh và vững mạnh xuất sắc, được Công đoàn ngành y tế và Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên khen thưởng, được Tổng liên đoàn lao động Việt Nam tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong công tác Công đoàn và phong trào công nhân viên chức, năm 2006.

Từ thực tiễn hoạt động trong suốt nửa thế kỷ qua, mặc dù có những lúc chưa thuận chiều, do công việc chuyên môn nhiều, đời sống còn nhiều khó khăn, Ban chấp hành Công đoàn phải kiêm nhiệm nhiều việc nên đôi lúc hoạt động Công đoàn còn chưa đạt được như mong muốn. Tuy nhiên, hầu hết đoàn viên công đoàn đều thấu hiểu và chia sẻ với khó khăn của Bệnh viện. Và điều lớn hơn cả là dù trong hoàn cảnh nào, khó khăn đến đâu, Tổ chức Công đoàn cũng luôn thực hiện tốt vai trò chức năng của mình; chia sẻ trách nhiệm với chuyên môn, cùng với Chi ủy, Ban giám đốc từng bước tháo gỡ khó khăn, chăm lo cho người lao động, tạo động lực để cán bộ công nhân viên chức người lao động yên tâm công tác, nỗ lực phấn đấu, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

           

Công đoàn cơ sở Bệnh viện được hình thành ngay sau khi Bệnh viện được thành lập; khi mới thành lập, Công đoàn Bệnh viện do Y sĩ Nông Thị Tương làm thư ký. Từ khi chuyển về Thái Nguyên trong giai đoạn 1973 - 1983, Công đoàn cơ sở do Y sĩ Vũ Văn Luyện - Bệnh viện phó làm thư ký. Từ năm 1984 - 1994 đồng chí Nguyễn Thị Kiều, Phó Giám đốc, kiêm thư ký Công đoàn cơ sở. Từ Đại hội Công đoàn lần thứ XX (nhiệm kỳ 1995 -1997),  đồng chí  Nguyễn Văn Thành được bầu làm Chủ tịch. Từ Đại hội Công đoàn lần thứ XXI (nhiệm kỳ 1998-2000), XXII (nhiệm kỳ 2001-2003), XXIII (nhiệm 2004 - 2006), đồng chí Bế Thị Minh Hường được bầu làm Chủ tịch. Đại hội Công đoàn lần XXIV (nhiệm kỳ 2007-2009), XXV (nhiệm kỳ 2010 - 2012) đã bầu đồng chí Trần Thị Vui - Phó Giám đốc - Chủ tịch Công đoàn. Đại hội lần thứ XXVI (nhiệm kỳ 2013-2017) đã bầu đồng chí La Đức Duyên - Phó Giám đốc - Chủ tịch Công đoàn. Công đoàn cơ sở bệnh viện hiện nay có 76 đoàn viên sinh hoạt tại 8 tổ công đoàn./.